פרק שישה–עשר ניהול קונפליקטים בבית הספר

עובדים , מנהלים וקבוצות עבודה חלוקים ביניהם במגוון של נושאים ועלולים לחוות קונפליקטים מסוגים שונים בעבודתם . קונפליקטים אלה עשויים לפגוע בפרודוקטיביות של העובדים ובמידת האפקטיביות של צוותי העבודה ) . ) Boddy , 2011 במצב זה אין להתפלא על כך שמורים רבים מפגינים עמדות שליליות כלפי קונפליקטים ) , ) Dyson , 2000 וחשים חסרי אונים במצבים קונפליקטואליים שונים בעבודתם דוגמת מחלוקת עם המנהל או עם הורי התלמידים ) . ) Scherer , 1992 הספרות על קונפליקטים בארגונים עוסקת בהיבטים שונים ומגוונים של קונפליקטים כגון תדירות הוויכוחים בין העובדים ובינם לבין הלקוחות , גסות רוח , צעקות , בריונות , השפלות , גימוד האחר , איומים ואף אלימות ) . ) Dierichx , 2004 תשומת לב אף ניתנת בספרות זו להתנהגויות לא נאותות בעבודה , חוסר רגישות לאחר , נרקסיזם , ואף להימצאותם של פסיכופטים במקומות העבודה והשלכות מעשיהם ) . ) Boddy , 2011 למרות שלא נעסוק כאן במרבית התופעות השליליות הללו , הרי עלינו לזכור כי קונפליקט הוא דבר בלתי נמנע בבתי ספר ובקרב צוותי הוראה ומהווה אתגר והזדמנות אמיתית לכל מנהל בית ספר . אחרי הכול , אנשים שוני...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ