סיכום

מה הן התובנות המרכזיות העולות מהספרות על צוותי עבודה ? ראשית , צוותים אינם תמיד התשובה לניהולו התקין של בית הספר היות והם צורכים זמן רב , מעוררים בעיות תקשורת וקונפליקטים בינאישים ומחייבים פגישות רבות . לכן , צריך להקים צוותים רק כאשר התועלת מהם עולה על העלויות , וזה לא תמיד המקרה . רובינס וג ' אדג ' ) Robbins & Judge , 2012 ( מציעים להפעיל שלושה מבחנים בטרם מקימים צוות : האם המשימה תתבצע טוב יותר על ידי יותר מאדם אחד ? - אינדיקטור טוב הוא מורכבות המשימה והצורך בגישות שונות לביצועה . מטרה פשוטה איננה מחייבת הקמת צוות . האם המשימה יוצרת מטרה משותפת או מספר מטרות לאנשים בקבוצה שהן יותר מסך כל האנשים בצוות ? למשל , צוותי מורים יכולים לתת מענה טוב יותר לתלמיד מתקשה או שלא ? האם חברי הצוות עצמאים ? ההצלחה של כולם תלויה בהצלחה של כל מורה וההצלחה של כל מורה תלויה בהצלחה של מורים אחרים בצוות . שנית , היות ומדובר בחינוך , חשוב מאוד להקים צוותים המבוססים על אינטליגנציה רגשית – חברתית של חבריהם . הוגס וטרל ) Hughes & Terrell , 2007 ( ממליצים לבנות צוותים המבוססים על אינטליגנציה שיתופית ) , ) coll...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ