מנהיגות צוות

לפני שנחתום פרק זה , נקדיש כמה מילים למנהיגות הנחוצה בצוותי עבודה בבתי ספר . למנהיג הצוות השפעה רבה על המתרחש בו ובכלל זה על מידת היצירתיות , חלוקת הידע , פתרון הבעיות המופנות לצוות , פעולות חברי הצוות , ומידת המחויבות של הצוות לארגון ); Burke et al ,. 2006 . ) West , 2012 באופן כללי , וכפי שדנו עד כה , חשוב שמנהיג הצוות יוביל לסביבת עבודה נעימה וקשובה רגשית על מנת שהצוות יהיה אפקטיבי יותר , יצירתי , משתף פעולה ואלטרואיסטי זה כלפי זה וכפועל יוצא יוכל להתמודד בהצלחה עם משימותיו המורכבות . למעשה , על מנהיג הצוות להבטיח שהצוות יורכב מאנשים המתאימים ונחוצים לביצוע המשימות של הצוות , ולהכשיר את הצוות לביצוע משימותיו . ההכשרה כוללת אינטראקציה ישירה עם חברי הצוות על מנת לסייע להם לתאם את העבודה בצורה אפקטיבית לשם ביצוע המשימה . למנהיגי הצוות אף השפעה רבה על האקלים הרגשי בצוות . הם צריכים להיות מודל של אופטימיות , בעלי ביטחון עצמי , נלהבים וקשובים לחברי הצוות במידה וברצונם לעודד את הצוות להשקיע מאמץ במימוש המשימות המוטלות עליו . הם גם צריכים להתמודד עם חששות העשויים לצמוח בקרב חברי הצוות ) . )...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ