גורמים הקשורים להרכב הצוות

להרכב חברי הצוות השפעה רבה על האפקטיביות שלו וחוקרים רבים שאלו כיצד הרכב זה משפיע על התפקוד ועל האפקטיביות של צוותי עבודה . הם מצאו כי למספר חברי הצוות , לתפקידים המוקצים לכל חבר צוות , ליכולות ולמיומנויות של חברי הצוות , לתכונות האישיות הבולטות של חברי הצוות , ולשונות הקיימת בין חברי הצוות השפעה רבה על מידת האפקטיביות שלו . אנו נדון בקצרה בכל אחד מההיבטים הללו וננסה לבחון את השפעתם בקונטקסט הבית ספרי . מספר חברי הצוות : למרות שצוותי עבודה עשויים לכלול בין שניים לעשרים וחמישה אנשים , הרי שמספר חברי הצוות האידיאלי צריך למנות בין חמישה לתשעה עובדים , בין השאר היות ועבודת הצוות טומנת בחובה חליפין של ידע בין חברי הצוות . ברם , למרבה הצער , צוותי עבודה רבים אינם מממשים את הפוטנציאל היצירתי הטמון בהתקבצותם של אנשים שונים בקבוצת עבודה . חברי צוות רבים עשויים להתבטל , לעכב את הפעולות של חברי צוות אחרים ) למשל , על ידי תגובות ביקורתיות ( , או לפגוע בעבודת הצוות באמצעות התנהגות לא נאותה . למשל , צוותים של ידע עשויים לא לחלוק את הידע בין חברי הצוות . על מנת להתגבר על מכשולים ומחסומים מעין אלה צוו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ