גורמי קונטקסט

לצוותי עבודה יש סיכוי גדול יותר להיות אפקטיביים במידה והם מסתייעים ונתמכים על ידי הארגון . הארגון כולל את הנהלת הארגון , יחידותיו השונות , האקלים והתרבות הארגונית , מידת הקונפליקטים השוררים בו ועוד . רובינס וג ' אדג ' ) Robbins & Judge , 2012 ( מזהים ארבע גורמים קונטקסטואליים המשפיעים על ביצועיו של צוות עובדים : משאבים מספיקים - כל צוות עבודה מסתמך על משאבים הקיימים בארגון . מחסור במשאבים משפיע ישירות על היכולת של הצוות לבצע את עבודתו בצורה אפקטיבית ולהשיג את מטרותיו . כלומר , תמיכה מהארגון חשובה ביותר להצלחת הצוות . תמיכה זו כוללת מידע , ציוד מתאים , עידוד , וסיוע אדמיניסטרטיבי . בבית הספר משול הדבר לצוות המנסה לקדם פרויקט של עידוד קריאה , למשל , הזקוק לתקציב עבור ספרים , ארוניות בכיתות , הרצאות של סופרים , וכדומה . מנהיגות ומבנה - צוותי עבודה אינם יכולים לתפקד אם חברי הצוות אינם מסכימים על המשימות שכל אחד אמור לבצע ועל הדרכים להבטיח שכל אחד יתחלק בעומס העבודה פחות או יותר שווה בשווה . כאן נכנס תפקידם של מנהיגי הארגון אשר בשלב הקמת הצוות אמורים להגדיר את מטרותיו ואת המצופה מחבריו בצור...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ