הגורמים המשפיעים על אפקטיביות הצוות

נעבור כעת לשאלה המרכזית במחקר על צוותי עבודה : כיצד יוצרים צוותים אפקטיביים ומה הם הגורמים המשפיעים על מידת האפקטיביות של הצוות ? בספרות המחקרית מוצגות שלוש קטגוריות של גורמים המשפיעים על איכות עבודתו של הצוות ועל מידת האפקטיביות שלו - גורמים קונטקסטואליים , הרכב הצוות , ומשתנים הקשורים לתהליך העבודה של הצוות . שילוב הגורמים הללו לידי מודל אינטגרטיבי של עבודת צוות אפקטיבית מופיע אצל תומפסון ) . ) Thompson , 2000 על פי המודל הקונטקסט של הצוות ) התהליכים הפנימיים והאילוצים החיצוניים ( משפיע על יכולתו של הצוות לבצע שלושה דברים עיקריים : למלא את המשימה בצורה אפקטיבית , לחזק ולשמר את המוטיבציה של חברי הצוות , ולתאם בין חברי הצוות . למעשה , התנאים המרכזיים המשפיעים על הצלחתו של הצוות הם יכולתכם של חברי הצוות ) ידע , מיומנויות , השכלה , ומידע המצוי בידיהם ( , מוטיבציה ) חיצונית , פנימית ( , ואסטרטגיה ) תקשורת , תיאום ( . כל זה משפיע על ביצועיו של הצוות ) פרודוקטיביות , שביעות רצון , צמיחה של הפרט , ורווחים לארגון ( . נעבור לפיכך לדון בגורמים המשפיעים על האפקטיביות של צוותי עבודה בארגונים , בכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ