סוגים של צוותים

עד כה התייחסנו לצוותים כאילו היו בנויים מקשה אחת , אך אין זה כך . צוותי עבודה נוצרים על מנת להשיג מטרות שונות ומתמודדים עם אתגרים שונים ולכן אנו מזהים בארגונים סוגים שונים של צוותים , ובכלל זה בבית הספר . שילוב של סוגי הצוותים הנידונים בספרות מעלה כי קיימים שישה סוגים של צוותים הרלוונטיים לבית הספר , חלקם מוכרים לנו משפת היום יום בחדר המורים וחלקם נפוצים יותר בארגונים תעשייתיים וציבוריים אחרים . נתחיל מאלה המוכרים לאנשי חינוך ונעבור לאלה המוכרים להם פחות . צוותי ניהול : צוות ניהולי הפך להיות שם נרדף להנהלות רבות בבתי ספר יסודיים . צוות זה נוטה לעבוד בצורה קבועה לאורך כל שנת הלימודים ונוטה לטפל במשימות ניהוליות המשפיעות על כלל הארגון ) . ) Colquitt et al ,. 2011 חברי הצוות הניהולי - מנהל בית הספר , סגני המנהל , רכזי שכבות , ולעתים בעלי תפקידים נוספים בבית הספר - אחראים על תיאום פעולות החברים בארגון הנחוץ בבית הספר על מנת לסייע לו להשיג את מטרותיו ארוכות הטווח . למעשה , צוותים אלה מורכבים מבעלי התפקידים הבכירים בבית הספר אשר מתכנסים על מנת לקבל החלטות משותפות במגוון של תחומים כתיאום פרוי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ