מאפייני צוותי עבודה ותהליך התפתחותם

צוות מורכב משניים ויותר אנשים שעבודתם תלויה זה בזה לפרק זמן מסוים ותכליתו לבצע משימות משותפות הקשורות למטרות הארגון בו הם עובדים ) . ) Colquitt et al ,. 2011 צוות עשוי לכלול מורות לכיתות א ' הנפגשות אחת לשבוע על מנת לבחון הטמעתה של תכנית להוראת קריאה ולעקוב אחר התקדמות התלמידים או לכלול מורים ממגוון מקצועות לימוד בבית הספר העל יסודי האמונים על הפעלת טקס בית ספרי בנושא השואה ודנים במטרות הטקס ובתכניו . החשוב הוא שהצוות יכלול מספר מסוים של אנשים עם המחזיקים במיומנויות המשלימות זו את זו שמחויבים למטרות ביצוע משותפות ) . ) Katzenbach & Smith , 1993 מספר חברי הצוות המומלץ בספרות הוא סביב עשרה אך בספרות מתועדים אף צוותים בני שני אנשים ועד 25 חברי צוות . אין ספק , כי צוות המונה אנשים רבים כל כך מאבד רבים מהיתרונות של עבודת צוות כפי שנראה בהמשך פרק זה . השאלה בה מרבים לעסוק חוקרים המתמקדים בצוותי עבודה נוגעת להבדלים בין קבוצות לצוותים . קבוצות נתפסות כמקבצים של שני אנשים או יותר המקיימים ביניהם פעילות גומלין ותלויים זה בזה , אשר התחברו יחדיו על מנת להשיג מטרה מסוימת . חברי קבוצת העבודה מצויים ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ