פרק חמישה–עשר ניהול עבודת צוות בבית הספר

טבעם המורכב של תהליכי העבודה בארגונים רבים בעשורים האחרונים , המחייב אינטראקציות רבות יותר בין עובדים הדנים ביניהם בדרכי פתרון בעיות ומעבירים ידע מקצועי ביניהם , הובילה להקמתם של צוותי עבודה בארגונים רבים בימינו . למעשה , בניסיונם לשפר את האפקטיביות והיעילות של תהליכי העבודה , ארגונים רבים פנו להקמתם של צוותי עבודה הנתפסים כמקומות בהם כישרונו של העובד מנוצל טוב יותר , היות וצוותים מגיבים במהירות לשינויים בסביבת הארגון ומקלים על השתתפותו של העובד בקבלת החלטות . הם אף מגבירים את המוטיבציה של העובדים ותורמים לדמוקרטיזציה של תהליכי הניהול בארגון . כך , אנו מוצאים צוותי עבודה בארגונים גדולים כבתי חולים בהם ניתוחים מורכבים מתבצעים על ידי צוותים של רופאים ואחים מתחומי התמחות שונים , ובארגונים קטנים דוגמת חברות לניהול פיננסי בהן מתקבצים מומחים מתחומי דעת שונים על מנת לנבא מגמות בשוק ההון או בכלכלה העולמית . עבודת צוות וניהול צוותי עבודה הפכו להיות מונחים פופולריים אף בקרב רבים בתחום מינהל החינוך , אנשי מחקר ואנשי שטח כאחד . כך למשל , הקשיים הטמונים במעבר מבית ספר אחד למשנהו והצורך להכין את בוג...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ