רשימת מקורות

הוז , ר ‘ קינן , ע ‘ , ואסף , מ ‘ ) . ) 2003 הליכי הקבלה של מורות חדשות על ידי מנהלות בתי ספר . דפים , . 96 - 81 זוזובסקי ר ‘ . וודוניצה – שמידט , ס ‘ . ) . ) 2005 מורים בישראל : משיכת מורים אפקטיביים , פיתוחם ועידודם להישאר במערכת החינוך בישראל . תל אביב : המרכז לחינוך מדעי וטכנולוגי , אוניברסיטת תל אביב . משרד החינוך והתרבות . ) . ) 1999 חוזר מנכ " ל 8 . 5 - 9 חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמלי : שיבוץ לעבודה של עובדי הוראה במוסדות החינוך הרשמיים . הונפק 29 . 10 . 06 מאתר אינטרנט http : // www . education . gov . il / mark 01 / h 0012166 . htm # TQL משרד החינוך והתרבות . ) . ) 2003 חוזר מנכ " ל , 8 . 2 - 11 עובדי הוראה : המרכזים לפיתוח סגלי הוראה . הונפק 29 . 10 . 06 מ – . http : // www . education . gov . il / mark 01 / h 0012150 htm # TQL משרד החינוך והתרבות . ) . ) 2006 חוזר מנכ " ל 8 . 2 - 15 עובדי הוראה : השתלמויות עובדי הוראה . הונפק 29 . 10 . 06 מ – http : // www . education . gov . il / mark 01 / h 0012154 . htm # TQL נבו , ד ' . ) . ) 2013 לגבר בגנותה של אחריותיות . אצל , ד ' נב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ