גורמים המשפיעים על טיב התוכנית לפיתוח צוות ועל שיעור ההשתתפות בה

אחת השאלות שעלו בהגות ובמחקר פיתוח מקצועי של צוות העובדים ) כולל בהוראה ( התמקדה בגורמים המשפיעים על יעילותן של התוכניות המוצעות במערכות ארגוניות , בהן מערכת החינוך . מן המחקר עולה , כי תנאי מוקדם להצלחת תוכנית פיתוח צוות היא מחויבותו של בית הספר לנושא זה ותקצובו בהתאם לכך . על אנשי הצוות להכיר בכך שהנהלת בית הספר מצפה מהם להתפתח מקצועית בתדירות רבה בתחומים הקשורים לעיסוקם ולמקצוע ההוראה שלהם . תוכניות הפיתוח אף נדרשות לענות על הצרכים המקצועיים הייחודיים של הצוות . ברוס ג ‘ וייס ובברלי שאוורז ) Joyce & Showers , 1980 ( טענו שהכשרה אפקטיבית ומשביעת רצון דורשת היצמדות לכמה רכיבים : הצגה של תיאוריה או תיאור של מיומנות נדרשת . הצגה של מודל הוראה " נכון ” . תרגול הנושאים באמצעות סימולציה בשיעור . משוב מובנה ופתוח על הביצוע בעבודה . אימון מעשי בכיתה . שאלה אחרת שעלתה במחקר נגעה בגורמים המניעים ודוחפים מורים להשתתף בתוכניות לפיתוח מקצועי . מן המחקר רחב ההיקף בסוגיות אלו ) למשל , - Scribner , 1999 ; Seashore , ) Louis & Miles , 1990 אנו למדים כי לתרבות בית הספר ולמבנהו השפעה על המוטיבציה של המ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ