פיתוח מקצועי של הצוות

עד כה ראינו כי האפקטיביות של בית הספר תלויה במידה רבה במיומנויות וביכולות המקצועיות של צוות המורים והעובדים . אבל , בעוד שהליכים לגיוס ומיון עובדים מכוונים להבטיח את גיוסו של כוח אדם מיומן ומוכשר , הרי ששינויים בידע המקצועי ותהליכים חברתיים שונים מחייבים קיומה של מערכת פיתוח צוות עובדים בבית הספר ובמערכת החינוך . זאת ועוד , הואיל והמורים מצויים במגע ממושך עם התלמידים ומחזיקים בשליטה על התוכן שיילמד בכיתה , שיפור הידע המקצועי שלהם נתפס כצעד הכרחי לשם העלאת הישגי התלמידים בבית הספר . פיתוח צוות נתפס כאחד המאפיינים של בתי הספר האפקטיביים והמצליחים במדינות מערביות ) . ) Silins & Murray - Harvey , 1999 החשיבות הרבה שנודעת לפיתוח מקצועי מוצאת את ביטויה בציפייה שמנהלי בתי ספר יעסקו רבות בתחום זה ) , ) Bolam , 2002 ובקיומו של מערך ההשתלמויות למורים במדינות רבות , בהן ישראל , לצד הדגש הרב המושם במערכות חינוכיות בהתפתחות מקצועית של המורה לאורך כל חיי העבודה . לפיתוח צוות שמות רבים כהשתלמויות , התפתחות מקצועית או פיתוח המשאב האנושי . בכל המקרים , הכוונה לפעילות המתבצעת בארגון למען העובדים בתקופה ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ