הערכת ביצועי המורים

הנחה מקובלת היא כי הערכת הביצוע של העובד היא מרכיב מרכזי בפיתוח האישי והארגוני ) . ) Fidler , 1992 הערכה פירושה שיפוט של מצב מסוים בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש ) , ) Guthrie & Reed , 1986 והיא משמשת לא רק כאמצעי לבחינת ביצועי הפרט , אלא גם כמדד לאפקטיביות ארגונית . ואכן , תמורות שחלו בתפיסת חשיבות ההערכה בשנים האחרונות הובילו להפיכתה לחלק בלתי נפרד מהחיים בבית הספר . היא התפשטה למדינות רבות , אשר הציבו את הערכתן של תוכניות חינוכיות וחברתיות כתנאי להקצאת משאבים לשם הפעלתן בתחומי חיים שונים ) נבו , . ) 2013 לצד השינויים במדיניות החינוכית , הצורך בהערכה , כתחום אקדמי העומד בפני עצמו , נולד כתוצאה מהקושי של המחקר המדעי הקלאסי להתמודד עם מצבי חקר ייחודיים ותלוי סיטואציה , אשר לא ניתן להכליל מהם לגבי פרויקטים אחרים ולנסח מתוכם חוקים מדעיים ) . ) Levin - Rozalis , 2000 ביסוסו של התחום באוניברסיטאות סייע ללא ספק להחדרת פרוצדורות הערכה למערכות החינוך במדינות מערביות רבות . בהקשר הגלובלי של תחרות בין מדינות תעשייתיות , הצורך בכוח עבודה מיומן היטב שמהווה תנאי להשגת צמיחה כלכלית , הוכר על ידי ממש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ