המחקר על גיוס מורים במערכות חינוכיות

הידע שנצבר בתחום מיון מורים התרחב מאוד בשני העשורים האחרונים , בעיקר זה שעניינו תהליכי המיון עצמם יותר מאשר הידע על תפוקות המיון . ידע זה מתייחס , בין השאר , לשאלות כמו : איך מועמדים להוראה מקבלים החלטות לגבי בתי ספר המועדפים מבחינתם כמקומות עבודה , וכיצד המנהלים כמעסיקים מקבלים החלטות לגבי מועמדים . אנו יודעים פחות על המשתנים בתהליך המיון המשפיעים על בחירת מורים אפקטיביים בעבודתם , קרי על התקופה שלאחר סיומו של תהליך המיון . כאשר חוקרים בחנו את הגורמים המשפיעים בתהליך המיון של עובדים בבתי ספר , המנהל זוהה כאחד הגורמים המשפיעים ביותר בתהליך זה . הרקע החינוכי של המנהל זוהה כמשפיע בתהליך הגיוס והמיון של המורים . מנהלים בעלי רקע אקדמי חזק נטו לגייס מורים איכותיים ובעלי תעודות ממוסדות לימודיים טובים , בעיקר לבתי ספר בשכונות מצוקה ) . ) Baker & Cooper , 2005 מחקרים אחרים הראו כי תהליך המיון של מורים מושפע מהטיות אתניות , קרי מאפליה על רקע מעמדי , מגדרי ואתני , למרות התחיקה הרבה נגד אפליה תעסוקתית הקיימת במדינות מערביות . פיליפ יאנג וג ‘ ולי פוקס ) , ) Young & Fox , 2002 מי שהרבו לחקור תהליכי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ