המיון הסמוי

לאחר שמסמכי המועמדים נבדקו ונמצא שהם כוללים את כל המסמכים והתעודות הנחוצים , מתחיל שלב בדיקת הבקשות והערכת התאמתן למשרה המוצעת . תהליך זה כולל שלושה שלבים . הראשון , מידע ביוגרפי , כולל חיפוש אחר ראיות על ביצועי המועמד בעבר . מידע כזה מתקבל באמצעות מילוי טופס שבו מתבקש המועמד לתאר את תפקידיו בעבר , קורות חייו , וציוניו בתוכניות הכשרה . מחקרים מראים כי המידע הביוגרפי עשוי לנבא את תפקודו של המועמד בעתיד , הואיל והתנהגותו של הפרט יציבה לאורך זמן ) Thomas , 1992 ( קרי , העבר הוא המנבא הטוב ביותר של העתיד . בתי ספר משתמשים בגורמי רקע שונים בבואם להעריך את עברו של המועמד . למשל , מועמדים להוראה שעבדו בבתי ספר אחרים מתבקשים לספק מידע על הצלחת תלמידיהם בבחינות , קשריהם עם מנהל בית הספר והמורים , תפקידים שביצעו וכדומה . בשלב הבא , ניתוח סתירות ( , ( discrepancy analysis בוחן הבקשות מבצע ניתוח לגילוי אי התאמות אפשריות בפרטים שהמועמד סיפק . כידוע לרבים , מועמדים לתפקיד מציגים את עצמם , מטבע הדברים , באור חיובי עד כמה שניתן וממזערים כל התייחסות לחולשותיהם . אחת הטכניקות המוצעות לבחינת סתירות אפשרו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ