מיון עובדים

ברגע שהמועמדים גוייסו , נדרש בית הספר לבחור מתוך המבחר את אלה המתאימים ביותר לבצע את החובות המוטלות במסגרת בית הספר והכיתה . סיומו של תהליך הגיוס מוביל לתחילתו של תהליך המיון , אבחנה אנליטית בעלת משמעות רבה לענייננו , היות שהיא ממקדת אותנו כעת בשלב קבלת ההחלטה על בחירת המועמד המתאים , ופחות בדרכים למשיכת מועמדים מתאימים . תהליך המיון כולל התאמת הכישורים של המועמדים לקריטריונים שנקבעו לבחירת המועמד בתיאור התפקיד . ההחלטה נקבעת בהתאם למיומנויות טכניות ) האם הוא או היא יכולים לבצע את התפקיד ?( ולמוטיבציה של המועמד ) האם הוא או היא יבצעו את התפקיד כהלכה ?( ) . ) Cunningham & Cordeiro , 2003 תהליך המיון מחייב הבנה של תרומתו הפוטנציאלית של כל עובד חדש ומציאת איזון בין מיומנויותיו ) למשל , ניהול יומן ציונים ( , הידע שלו ) למשל , ידע בהוראה רב – גילית ( , ועמדותיו של המועמד ) למשל , נכונותו לעבוד עם עמיתים ( , לבין תרבות בית הספר והרוח השלטת בו . לשם כך , חוקרים בתחום משאבי האנוש , המעודדים מנהלים להחדיר תהליך מיון שיטתי של מורים במוסדם ) למשל , , ) Ubben et al ,. 2004 ממליצים על מיון שיטתי הכ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ