דרכי גיוס כוח אדם

פרוצדורות ואסטרטגיות של ניהול משאבי אנוש מכוונות להבניית תהליכי גיוס ומיון עובדים שיובילו לבחירתם של המועמדים המוכשרים והמיומנים ביותר לארגון . מכאן , קיימת חשיבות רבה להכרת הדרכים לגיוס יעיל של מורים בבית הספר . ג ‘ ימס גות ‘ רי ורונדי ריד )& Guthrie Reed , 1986 ( מדגישים כמה היבטים שמנהלי בתי ספר צריכים לבחון בבואם למיין עובדים . ההיבטים הללו מצטיירים כחלק מתהליך דינמי של גיוס כוח אדם : . 1 קביעת המדיניות . בטרם החל תהליך גיוס המורים , הנהלת בית הספר נדרשת לנסח בכתב מדיניות גיוס עובדים ברורה בסוגיות שונות . למשל , עליה לדון בשיקולים כגון אפליה מתקנת ) כלומר , עד כמה בית הספר מחויב לגייס מורים מקבוצות חברתיות שונות ( , הניסיון הנדרש ) האם לגייס מורים מנוסים בלבד ?( או סוג ההכשרה העדיפה לבית הספר ) מכללה לחינוך או תעודת הוראה של אוניברסיטה ( . רק לאחר שנוסחה מדיניות ברורה ניתן להתחיל בתהליך גיוס המורים ומיונם . . 2 תכנון . בעת החשיבה על גיוס מורים על הנהלת בית הספר לראות לנגד עיניה את הצרכים ארוכי הטווח ואת הצרכים קצרי הטווח בסוגיית כוח האדם בבית הספר . למשל , עד כמה בית הספר יזדקק למו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ