פרק ארבעה–עשר ניהול משאבי אנוש בארגוני חינוך

ארגוני חינוך הם מקומות עבודה שבהם מועסקים עובדים כנותני שירות במגוון הפעילויות המתקיימות בו . ללא המשאב האנושי , תהליכי ההוראה – למידה ותהליכי החינוך המתקיימים בארגוני החינוך לא היו יוצאים אל הפועל הלכה למעשה . עיקר תקציבו של משרד החינוך מופנה למשכורות של מורים , מרצים במכללות לחינוך , מנהלים , מפקחים , יועצים , פסיכולוגים מזכירות , שרתים ואנשי מינהל ופדגוגיה המועסקים באגפים השונים של משרד החינוך . ביחס דומה מתחלק אף תקציבה של הוועדה לתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה , האחראית על תקצוב האוניברסיטאות בישראל . המעבר לניהול עצמי של בתי ספר הפנה ביתר שאת את תשומת לבן של הנהלותיהם לסוגיות של גיוס ומיון מורים ולניהולו השוטף של המשאב האנושי במוסד . זאת ועוד , תנועת השיפור של בתי הספר שבה דנו בפרקים הקודמים , עודדה את המנהלים להתמקד בשיפור המשאב האנושי ובפיתוחו , מתוך הנחה כי ניהול אפקטיבי של משאב זה מהווה תנאי הכרחי להצלחתו של בית הספר ולהבטחת שביעות רצונם של המורים העובדים בו . ניהול משאבי אנוש עוסק במגוון של סוגיות הקשורות לגיוסו ולפיתוחו של המשאב האנושי . במדינות שבהן קיימים הסדרים של חוזה איש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ