רשימת מקורות

אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 התפיסות וההתנהגויות השיווקיות של מנהלי בתי ספר : המקרה של העיר תל אביב . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 122 - 93 , 26 אופלטקה , י ‘ ) . ) 2003 לבחור בית ספר : הורים וילדים מספרים על התנסויותיהם בבחירת בית הספר התיכון באיזורי רישום פתוחים . עיונים במנהל ובארגון החינוך , . 62 - 37 , 27 בנימיני , ק ‘ וטטר , מ ‘ ) . ) 1992 בחירת בית ספר על ידי הורים . עיונים בחינוך , . 207 - 193 , 57 בנימיני , ק ‘ וטטר , מ ‘ ) . ) 1994 יוקרת בית הספר בעיני הורים . מגמות , ל " ו ) . 66 - 49 , ) 1 שוהם – מרקו , ה ‘ ) . ) 1996 מאפיינים אישיים , קהילתיים ומוסדיים ודפוסי בחירה של הורים בבתי ספר על – יסודיים . חיבור לקבלת תואר מוסמך , אוניברסיטת תל אביב . Bagley , C ,. Woods , P . and Glatter , R . ) 1996 ) . Scanning the market . Educational Management and Administration , 24 ) 2 ) , 125 – 138 . Ball , S . J . ) 1994 ) . Education Reform : a Critical and Post - Structural Approach , Open University Press , Buckingham . Birch , C . ) 1998 ) . Research note : marketing awareness in UK pr...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ