קידום השירות: הרכיב המרכזי בשיווק בתי ספר

עמדנו על השימוש המוגבל בתורת השיווק בבתי ספר . עם זאת , המחקר על שיווק בתי ספר מצביע על שימוש בשיטות שיווק שונות , המתמקדות רובן ככולן בפרסום ויחסי ציבור , ובמידה פחותה בפיתוח השירות החינוכי ובשיפור הנגישות אליו . נתחיל באחרונים ונרחיב בראשונים . פיתוח שירות חינוכי המבוסס על הצוות ולא על הלקוחות רכיב מרכזי בתורה השיווקית הוא " מכוונות שוק ” , מושג המתייחס , במידה רבה , לעדיפות הניתנת לצורכי הלקוחות בעיצוב המוצר או השירות של הארגון . אבל , הטמעת " מכוונות שוק” בתרבות בית הספר אינה אפשרית במדינות רבות עקב תחיקה המדגישה אחידות בתוכנית לימודים או מגבלות אתיות . כך , תוכנית הלימודים בבית הספר או הפעילות החברתית המתקיימת בו אינן קשורות , בהכרח , לצורכי ההורים והתלמידים . מצב זה שונה למשל , מהקיים בארגוני חינוך בלתי פורמליים , כמתנ " ס , שבו משולבים אנשים מהקהילה המקומית בפיתוח תוכנית הפעילויות , מתוך הנחה כי בדרך זו תענה התוכנית על הצרכים , הערכים והרצונות של שוק המטרה , וכפועל יוצא מכך , תוביל רבים להירשם לפעילויות המוצעות במתנ " ס ) . ) Oplatka , 2004 ככלל , קיימות ראיות מועטות בלבד לכך שמ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ