המחקר על שיווק ארגוני חינוך

עיקר המחקר על שיווק ארגוני חינוך התמקד באוניברסיטאות ובמכללות , אשר מצאו את עצמן ברבות השנים פועלות בשוק תחרותי , שבו התקציבים הממשלתיים להשכלה הגבוהה הולכים וקטנים והחיפוש אחר מימון פרטי הופך להיות חלק בלתי נפרד מתפקידם של נשיאי האוניברסיטאות . לצד הספרות הענפה שהתמקדה בשיווקם של ארגונים חינוכיים אלה ) ראו פירוט אצל , , ) Oplatka & Hemsley - Brown , 2201 הרי שהחל משנות התשעים וביתר שאת עם תחילת האלף השלישי , אנו עדים לספרות מחקרית העוסקת בשיווקם של בתי ספר , מיעוטם יסודיים ומרביתם על – יסודיים . כמה סוגיות מרכזיות שעלו בספרות זו מוצגות כאן .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ