מושג השיווק והפילוסופיה השיווקית

הספרות על שיווק ארגוני חינוך , שמקורה בארצות הברית ואנגליה בסוף שנות השמונים , הייתה במשך שנים רבות תיאורטית – נורמטיבית בייסודה , ושאלה את מרבית מושגיה וגישותיה מספרות השיווק העסקי רבת השנים . כותבי ספרים ומדריכים לשיווק בית הספר או המכללה ) למשל , Kotler and Fox , 1995 ; Gray , 1991 ( ניסו להתאים את מרכיבי השיווק התעשייתי לארגון החינוכי והמליצו על הטמעתו של תהליך השיווק בארגונים אלו , אשר במשך שנים רבות הדירו רגליהם מסוגיות של פרסום , שיווק או יחסי ציבור . כמה הגדרות הוצעו למושג שיווק חינוכי , הדומות , מטבע הדברים , להגדרות ולהמשגות של מושג זה בספרות העסקית והתעשייתית . הגדרה רחבה אנו מוצאים בכתביו של פיליפ קוטלר , אבי תורת השיווק , שיחד עם עמיתו הגדיר שיווק כ " ניתוח , תכנון , ביצוע ושליטה של תוכניות שנוסחו בזהירות ומיועדות לגרום לחליפין רצוניים של ערכים עם שוק המטרה , על מנת להשיג את המטרות הארגוניות ” ) . ) Kotler and Fox , 1995 , p . 6 הגדרה דומה מוצעת על ידי ברנט דיוויס ולינדה אליסון ) Davies and Ellison , 1997 , p . 3 ( אשר רואים בשיווק " כלי שבאמצעותו בית הספר מקדם את מטרותיו ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ