פרק שלושה–עשר שיווק בית הספר ושיפור תדמיתו

סביבת בית הספר המשתנה חדשות לבקרים , כפי שתואר בהרחבה בפרקים הקודמים , מובילה מנהלי בתי ספר ומכללות להתמקד יותר ויותר בנושאים הקשורים בעיצוב תדמיתו של בית הספר ובגיוס תלמידים חדשים . כבר בפרק הקודם , שדן בתכנון אסטרטגי , למדנו כי בתי ספר רבים פועלים כיום בתנאי תחרות עם ארגוני חינוך אחרים , כבתי ספר פרטיים או צורות של חינוך ביתי . בישראל , בתי ספר ממלכתיים ציבוריים מוצאים את עצמם בתחרות עם בתי ספר של החינוך הרשמי שאינו מוכר ) בתי ספר דמוקרטיים , בתי ספר של רשת מעיין החינוך התורני ( , בתי ספר שאינם שייכים למערכת " הממלכתית ” או " הממלכתית דתית , " בהם יום הלימודים אורך שמונה שעות לפחות . לעתים , כתוצאה מפתיחת אזורי הרישום התחרות מתקיימת אף בין בתי ספר ממלכתיים . מכאן החשיבות הרבה בהבנת מושג השיווק ודרכי יישומו בבתי הספר בארץ ובעולם . הפרק הנוכחי פותח בהצגת הפילוסופיה השיווקית אשר התפתחה בעולם התעשייה והשירותים העסקיים , וחדרה בהדרגה לשיח של מינהל החינוך והיתה להיבט משמעותי בעבודתם של רבים ממנהלי בתי ספר . ספרות זו כוללת תיאור סכמטי של תהליך השיווק הרצוי בארגונים וניסיונות אמפיריים להבין ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ