דרכי יישומו של התכנון האסטרטגי בבתי הספר

תומכי גישת האסטרטגיה בתכנון בית ספרי ראו בסביבה הדינמית והתוססת של בתי ספר את ההצדקה לצורך בתכנון אסטרטגי . אבל , דווקא נקודת המבט עליה מושתת התכנון האסטרטגי היא רציונלית מעיקרה , קרי , מניחה שהסביבה הארגונית סטטית בבסיסה ומאופיינת בסדר וארגון . פשטות וקונפורמיות שולטים בסביבה אידיאלית זו וכל מרכיביה פועלים במשותף בהתאם לכללים שנקבעו מראש . העולם נתפס כמקום מסודר שבו השלם שווה לסך כול חלקיו , לא בהכרח רב מהם . מכאן , קיימת הנחה כי כל הפעולות והמצבים ניתנים לניבוי ולשליטה הואיל וניתן להפריד את הרכיבים ולבודדם . תכנון אסטרטגי , הפועל לזיהויין של מטרות ארוכות טווח ומציע דרכים להשגתן , מצטייר כאפשרי ואף " טבעי ” במציאות בהירה וודאית זו . אבל , גורסת לס בל ) , ) Bell , 2002 בסביבה דינמית ולא ודאית כסביבתו של בית הספר , תכנון אסטרטגי פחות יעיל כאמצעי להתכונן לעתיד . התכנון המרוכז בידי המעטים שבראש הארגון אינו מתאים לארגונים פרופסיונליים , שמטרתם העיקרית סיוע ומתן סעד לתלמידים . התכנון מעכב יצירתיות ונכשל בשילוב הכישרונות בארגון והכוחות הסביבתיים . ביקורת נוספת ורידיקלית קמעה מופיעה בכתביהם ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ