מודל מרשמי לתכנון אסטרטגי בבית הספר

בחירה אסטרטגית לאחר שלב הניתוח , ישנן שתי אפשרויות לפעולה , התלויות , במידה רבה , בסוג המידע שנאסף ; מצד אחד , קיימות סוגיות שיש לנו עליהן מידע רב , ולפיכך , ניתן להציע תכנון ארוך טווח ליישומן . מצד שני , קיימות סוגיות שמאפייניהן אינם ברורים ולפיכך תכנון אסטרטגי אפשרי פחות בשלב זה . במצב הראשון אנו יכולים להתחיל בתכנון אסטרטגי . במצב השני לא ניתן להגדיר אסטרטגיה ברורה ומובחנת לטיפול בסוגיה . לפיכך , עלינו להתמקד ביצירת כוונות אסטרטגיות לגביהן . עיקר המשימות בשלב הבא במודל . סוגיות מוכרות ונהירות למתכנן מאפשרות לבחור אסטרטגיה לפעולה . שלב הבחירה כולל את יצירתן של אפשרויות פעולה , הערכתן ובחירת האסטרטגיה המתאימה ביותר לבית הספר . כאן יש לשאול מספר שאלות על מנת להעריך את מידת התאמתה של כל אפשרות פעולה שנוסחה : האם ההצעה עונה על הקשיים שזוהו בניתוח האסטרטגי ? האם ההצעה מנצלת את עוצמות בית הספר ומשתלבת במטרות בית הספר ? האם ההצעה תואמת את ערכי בית הספר ? האם ניתן לתקצב אותה ? האם בית הספר יכול לפעול ברמה הנדרשת ? כוונות אסטרטגיות כאשר הסוגיות הנבחנות אינן נהירות , המתכנן האסטרטגי פונה לניסו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ