תכנון אסטרטגי בבית הספר

בעוד שתכנון אסטרטגי קיים בסקטור העסקי שנים רבות , הוא חודר לשיח של מינהל החינוך בעיקר בשנים האחרונות כתגובה למדיניותן של ממשלות רבות במערב הדורשות מבתי ספר וממוסדות להשכלה גבוהה להציג תוכניות עבודה וכוונות עתידיות . אנגליה בולטת במדיניות זו . מאז ראשית שנות התשעים , נדרשות המכללות באנגליה לבצע תכנון אסטרטגי לא רק לגבי נושאים אקדמיים , אלא גם בהיבטים של ניהול משאבי אנוש וציוד . בעיסוקם ארוך טווח זה , המכללות דומות יותר לארגונים עסקיים מאשר למערכות חינוכיות ) . ) Lumby , 1999 מצב דומה קיים אף לגבי בתי הספר הציבוריים במדינה זו . כאשר הממשלה האנגלית לחצה על בתי ספר ליטול אחריות על ניהולם ) כניהול עצמי אצלנו ( ולאמץ גישה של אחריותיות כלפי התוצרים שלהם , במקביל נדרשו בתי ספר לתכנן את מהלכיהם בצורה אקטיבית במקום לחכות להוראות מצד הרשות המקומית או משרד החינוך . עם העברת האחריות מהממשל המרכזי לבתי הספר והצורך של בתי ספר להתחרות על משאבים ועל תלמידים , עלתה ביתר שאת הדרישה לתכנון אסטרטגי שיטתי בבתי הספר . מצב חדש זה דרש ממנהלי בתי ספר להגדיר מטרות מדויקות , לבחון את הישגי התלמידים לאורך השנה כול...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ