תכנון חינוכי ברמת המדינה והמחוז

תכנון הוא תהליך העוסק בקביעה שיטתית של הקצאות עתידיות של משאבים , והוא חולק הנחות משותפות רבות עם המודל הרציונלי לקבלת החלטות , שבו עסקנו בפרק הקודם . שני תחומי הידע מניחים קיומו של תהליך סדרתי רציף המבוסס על רציונליות ויכולת להתמודד עם חוסר ודאות . השוני בין שני התחומים נובע מכך שהמתכנן ) או המתכננים ( איננו בהכרח המנהל או מקבל ההחלטות , והתכנון מכוון לעתיד ומשלב ניסיונות שיטתיים להפחתת חוסר הוודאות ולהמרת הלא נודע לכדי הצהרות על האפשרי ) . ) Guthrie & Reed , 1986 בעצם , התכנון הוא תהליך הכנה של סדרת החלטות לפעולה בעתיד , שתוצאותיו הן קביעת מטרות ארוכות טווח לארגון ומימושן של מטרות קצרות טווח באמצעות אסטרטגיות פעולה שונות . הגדרה זו הולמת את תכנון החינוך כשם שהיא הולמת תכנון כלכלי או כל תכנון אחר . אלא שתכנון ברמת המדינה שונה בהיקפו ממדינה למדינה , היות שהתחומים שבאחריות המדיניות החינוכית שונים ומגוונים ) . ) Malan , 1987 מטרת התכנון איננה אך ורק להוביל לשינוי בארגון . שינוי מתרחש עם או בלי תכנון מוקדם . למעשה , מטרתו העיקרית של התכנון היא להפחית חוסר ודאות ולמקד פעולות ארגוניות על מנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ