רשימת מקורות

גזיאל , ח ‘ ) . ) 2002 בית ספר בניהול עצמי : תיאוריה , מחקר ומעשה . תל אביב : הוצאת רמות . - -Abdul Hamid , J . ) 2008 ) . Knowledge strategies of school administrators and teach ers . International Journal of Educational Management , 22 ) 3 ) , 259 – 268 . Bazerman , M . H . ) 2002 ) . Judgment in managerial decision making . New York : John Wiley & Sons , inc . : Bogler , R . & Somech , A . ) 2005 ) . Organizational citizenship behaviour in school How does it relate to participation in decision - making ? Journal of Educational Administration , 43 ) 5 ) , 420 – 438 . - Calabrese , R . L . & Zepeda , S . J . ) 1999 ) . Decision making assessment : Improv , ing principal performance . International Journal of Educational Management 13 ) 1 ) , 6 – 13 . - Cohen , M . D ,. March , J . G ,. & Olsen , J . P . ) 1972 ) . A garbage can model of organi zational choice . Administrative Science Quarterly , 17 , 1 – 25 . Conway , J . A . ) 1984 ) . The myth , mystery and mastery of participative ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ