גישת מחזור האיכות

גישה זו פונה לשיפור תהליך קבלת ההחלטות בקבוצה קטנה של עובדים , כמורי מקצוע מסוים , מורי שכבה או כל קבוצה קטנה בבית הספר המוקמת אד – הוק לשם ביצוע משימה כלשהי . חברי הקבוצה נפגשים פעם בשבוע או שבועיים לשם ניתוח בעיות הפוגמות ביעילות של ביצועי הקבוצה או מפחיתות את האיכות הנדרשת מתפוקותיה . מטרת ההתכנסות עשויה אף להיות הצגת רעיונות חדשים לשיפור העבודה ) . ) Hawley , 1985 המנהל , כמנהיג הקבוצה , מאפשר את הדיון בקבוצה ומסייע למורים לזהות בעיות ולנתחן , לזהות ולהעריך חלופות לפתרונות , לבחור את הפתרון הטוב ביותר הנראה לעין ולבצע את תוכנית הפעולה הלכה למעשה . שיטה זו נוסתה בבתי ספר אחדים במידת מה של הצלחה ) . ) Zahar et al ,. 1985 אף שאין לנו תשובה ברורה לשאלת היתרונות של קבלת החלטות בקבוצה , הרי שממצאי מחקרים שהתמקדו בבעיות שהקבוצה נדרשה לפתור , גילו שהקבוצות השתמשו במרבית זמן הקבוצה לדיון בפתרון בעיות . חולשתה של הגישה בכך שחברי הקבוצה עשויים שלא לחוש בטוחים בעת מתן תגובות לשאלות של המנהל , וכך מידע חשוב אינו עולה על שולחן הקבוצה . בנוסף , מחסומים שונים הנובעים מהדינמיקה הקבוצתית עשויים למנו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ