סיעור מוחין

שיטה זו מכוונת למציאת פתרונות חלופיים לבעיה נתונה בצורה היצירתית ביותר שניתן ) . ) Osborn , 1957 ייחודה בהפרדת הרעיונות משלב הערכתם ואומדנם . בדרך כלל , אנשים נוטים להעריך את טיבם של רעיונות מיד עם העלאתם ובכך לפסול רעיונות טובים ויצירתיים בטרם עת . כמה צעדים שבהם על המנהל לנקוט עשויים למנוע מצב זה : אין להעריך או לדון בחלופות מיד עם העלאתן , קל וחומר שאין לבקרם או לשלול אותם מיד . יש לעודד העלאת רעיונות " מוזרים ” ככל האפשר בפתיחות וללא חשש מביקורת מצד חברי הקבוצה . יש לעודד ולהמריץ את חברי הצוות להעלות כמה שיותר רעיונות שיאפשרו בחינה מקיפה ומעמיקה שלהם . יש לעודד את חברי הקבוצה לשלב בין כמה רעיונות ולשפרם . כך , רוב ההחלטות יהיו תוצר של רעיונות שהציעו חברי הקבוצה . כטכניקה המובילה לעידוד רעיונות , משמש סיעור מוחין מנהלים ומורים במסגרות שונות של למציאת פתרונות חדשניים לבעיות פדגוגיות , ניהוליות ומוסריות בבית הספר .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ