טכניקות לשיפור קבלת ההחלטות

היות שמנהלים , רכזים ומורים מקבלים מגוון רחב של החלטות בעבודתם , יש מקום להרהר בשיפור תהליך קבלת ההחלטות בבית הספר . מקס בזרמן ) Bazerman , 2002 ( גורס כי אנשים אינם מקבלי החלטות " רעות ” , אלא פשוט אינם יכולים לקבל החלטות רציונליות בשל הטיות אישיות וקבוצתיות שונות . כאשר ההחלטות מתקבלות בקבוצה , צורה נפוצה של קבלת החלטות בבתי ספר , הוצעו בספרות כמה שיטות לשיפור תהליך קבלת ההחלטות מסוג זה . אנו נדון כאן בקצרה בארבע מהבולטות שבהן .  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ