קבלת החלטות משותפת

בעוד שהמודלים השונים שבהם עסק דיוננו עד כה התמקדו בקבלת החלטות ברמת הפרט , הרי שתשומת הלב העיקרית במינהל החינוך הוקדשה דווקא לקבלת החלטות קבוצתית בבית הספר , זו המתרחשת בצוותי עבודה של מורים , רכזים ומנהלים . לאור השינויים בסביבת בית הספר , שבהם דנו בפרק החמישי , פגישה הרווחת כיום היא כי על המנהל לקבל מעט מאוד החלטות לבד , וכי ניהול יעיל כולל שיתוף אחרים בניהול בית הספר . חלק ניכר מהדיון המחקרי –תיאורטי במינהל החינוך נוגע , לפיכך , בסוגיית שיתופם של המורים בקבלת החלטות . שיתוף מוגדר כמעורבות רגשית ומנטאלית של אדם במצב קבוצתי מסוים , שמעודד את הפרט לתרום למטרות הקבוצה ולחלוק אחריות עם חבריו ) . ) Kenneth , 1972 בתהליך קבלת החלטות משותף ניתנות למורים הזדמנויות רבות להשתתף בקביעת החלטות הקשורות ללמידתם של התלמידים בבית הספר ובכיתתם ) . ) Ubben et al ,. 2004 ההנחה היא שמעורבות כזו מהווה גורם הנעה עבור הפרט , המשחרר את האנרגיות היצירתיות שלו , ויוצר אצלו מחויבות ואחריות כלפי הארגון . בניגוד למודלים הרציונליים , הגורסים כי החלטות מתקבלות על ידי המנהל על מנת למקסם את השגתן של המטרות הארגוניות...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ