מודל "פח האשפה”

מודל פח האשפה מתאר את הנטייה של אנשים לפעול , לפני שהם חושבים . מנסחי המודל ) Cohen et al ,. 1972 ( רואים בארגונים אנרכיות מאורגנות . לדידם , ארגונים כבתי ספר מאופיינים בדרך כלל בסדר עדיפויות לא ברור , מטרות לא בהירות , טכנולוגיה לא ברורה והשתתפות נזילה של חבריהם ) תלמידים עוזבים ואחרים נכנסים כל שנה ( . מכאן , שאי בהירות מלווה את מקבלי ההחלטות על כל צעד ושעל ; קשה להם לקבוע יחסי סיבה – תוצאה והזמן העומד לרשותם מוגבל ביסודו . ההנחה הבסיסית במודל זה היא שתהליך קבלת ההחלטות איננו מתחיל בבעיה ונגמר בפתרון . להפך , החלטות נתפסות כתוצר של אירועים שונים בארגון . בעיות הן , בעצם , מצבים של חוסר שביעות רצון שמחכים להתייחסות , אבל אין בהכרח קשר בין פתרון לבין בעיה . בעיות רבות אינן נפתרות בעקבות פתרונות שונים , ואילו פתרונות יכולים להתקיים ללא בעיות . לעתים , רעיון מקובל ומעורר התלהבות עשוי להוביל לחיפוש אחר בעיה לפתרון . מכאן , שתהליך קבלת ההחלטות ריטואלי מייסודו ; מתקבלות באמצעותו החלטות שאינן קשורות , בהכרח , לצורכי הארגון ולמטרותיו המוצהרות . המודל מעביר את תהליך קבלת ההחלטות ופתרון הבעיות ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ