מגבלות הגישה הרציונלית

במציאות הארגונית , המצב האידיאלי המתואר במודלים הרציונליים אינו מתקיים במלואו . במקרים רבים , מנהלי בתי ספר או רכזי שכבות אינם מודעים כלל לקיומה של בעיה בזירה שלה הם אחראים . זאת ועוד , אפילו כאשר בעיה מסוימת עולה על פני השטח , הם אינם מחפשים אחר דרכים שיטתיות לפותרה , כמצופה מהם על פי המודל הרציונלי . מחקרים שבחנו את אופן קבלת ההחלטות של מנהלים בארגונים שונים הראו שמקבלי החלטות אינם מקדישים זמן רב לחיפוש אחר מידע נוסף הקשור לבעיה מסוימת בארגונם , ואינם נוטים לבחון לעומק את הגורמים לבעיה או לשקול פתרונות חלופיים אפשריים . להפך , הם מתעלמים , בדרך כלל , מהצורך להגיע להחלטה כלשהי העשויה לפתור את הבעיה הנתונה , מתוך תקווה שהבעיה תיעלם . במקרים רבים מנהלים נוקטים בתגובה מידית לבעיה , בלי לבחון לעומק את טבעה ומקורותיה . לעתים , החלופות שמוצעות הן תוצאה של ניסיון אישי יותר מאשר של ניתוח לוגי , ויתרונותיהן או חסרונותיהן של החלופות אינם נבדקים . המעניין הוא שחוקרים הצביעו על כך שתהליך קבלת ההחלטות אינו מסתיים , בהכרח , בקבלתה של החלטה או בפעולה הננקטת לביצוע ההחלטה . בעולם " האמיתי ” , קבלת הח...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ