מודלים רציונליים של קבלת החלטות

אנשים רבים החיים בתרבות המערבית נוטים לייחס לתהליכי קבלת החלטות לוגיקה מסוימת , המבוססת על חשיבה רציונלית מדעית , לפיה העולם מסודר , מאורגן וודאי . תפיסה רווחת זו משקפת הנחות בסיסיות בתרבות המערבית על אודות הדרכים שבהן אנו צריכים לקבל החלטות . למשל , כל אימת שאזרחים סבורים כי הממשלה נכשלה בדרך קבלת ההחלטות נדרשת ועדת חקירה לבדיקת הגורמים שהובילו להחלטה , שלבי ההחלטה ותהליכי ניבוי הפתרונות " הנכונים ” , מתוך הנחה כי המציאות מאפשרת תהליכי קבלת החלטות מסודרים ומאורגנים למהדרין . אין זה מפתיע , לפיכך , שספרים רבים העוסקים בחיי הארגון כוללים מרשמים על הדרך הרציונלית והנכונה להגיע להחלטות בארגון . בהשראתה של הגישה הרציונלית ששלטה בעבר בשיח של תורת הארגון , הנחתו הבסיסית של המודל הרציונלי לקבלת החלטות היא כי מקבל ההחלטות רציונלי לחלוטין , קרי , מסוגל לזהות את כל החלופות הקיימות לפתרון הבעיה , מודע לכל התוצאות האפשריות של בחירתו , ובעל יכולת לדרג את ערכן של החלופות ולבחור בחלופה הטובה ביותר לפתרון הבעיה . לפי מודל זה , מקבל ההחלטה מחזיק במידע בלתי מוגבל ואף מודע לכלל הבעיות בארגון . תהליך קבלת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ