פרק אחד–עשר קבלת החלטות בארגוני חינוך

תהליך קבלת ההחלטות המתקיים בבתי הספר , ובייחוד שאלת שיתופם של המורים בתהליך זה , זכו להתייחסות רבה במינהל החינוך בשנים האחרונות מאחר שרבות מהפעולות של מנהלי בתי ספר קשורות בקבלת החלטות ) . ) Calabrese & Zepeda , 1999 במגעיו השונים עם מורים , הורים , תלמידים , מפקחים ובעלי עניין נוספים במערכת החינוך , נדרש המנהל לקבל החלטות במהירות וביעילות . מנהלים מצליחים אף מתוארים כמי שאינם דוחים קבלתן של החלטות . מכאן , מומחיות בתפקיד הניהול בימינו מחייבת פיתוחן של יכולות בקבלת החלטות בסביבת עבודה דינמית ומשתנה . ברוח זו , רפורמות חינוכיות רבות קראו בשנות התשעים לשינוי דרכי קבלת ההחלטות בבית הספר , מתוך אמונה כי שינוי מעין זה יוביל לשיפור תפקודו של בית הספר בכללותו . אחת הרפורמות , ניהול עצמי של בית הספר , מייחסת חשיבות רבה מאוד לאופן קבלת ההחלטות , כפועל יוצא מהגדרת בית הספר כבית ספר בניהול עצמי ) גזיאל , . ) 2002 למרות שבכל הקשור לשאלות תקציביות רפורמה זו פחות הצליחה לעודד מנהלים ישראלים לשפר את מיומנויות המיקוח שלהם מול ספקים ואנשי מכירות שונים ) . ) Nir , 2007 תהליך קבלת החלטות חודר לכל היבט בע...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ