רשימת מקורות

אבידן , מ ‘ ) . ) 1984 מנהל בית הספר כמנהיג פדגוגי . עיונים במינהל ובארגון החינוך , .. 56 - 41 , 11 אופלטקה , י ‘ ) . ) 2002 שחיקה והתחדשות : סיפור חייהן של מנהלות בתי ספר בישראל . באר שבע : הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן גוריון . גליקסברג , א ' . ) . ) 2012 עולמות נפגשים . חולון : אוריון הוצאת ספרים . לאו , ב ' . ) . ) 2009 אתנחתא - קריאות בפרשת השבוע ) חלק א ' ( . תל אביב : ידיעות אחרונות וספרי חמד . ענבר , ד ‘ ) . ) 2000 ניהול שונות : האתגר החינוכי . אבן יהודה : רכס מוציאים לאור . פוקס , א ‘ והרץ – לזרוביץ , ר ‘ ) . ) 1996 " להיות מנהלת בית ספר בישראל : נשים כותבות את חייהן ” . מגמות , ל " ז ) . 313 - 292 , ) 3 שילוני , ב ' . ) . ) 2013 חידת הקיסרים היפנים : איך שרדה השושלת העתיקה ביותר בעולם ? איגרת האקדמיה הלאומית למדעים , . 48 - 55 , 35 -Abu Rabia Quader , S ,. & Oplatka , I . ) 2008 ) . The power of femininity : Ex - ploring - the gender and ethnic experiences of Muslim women who ac - cessed supervi , ( sory role in a Bedouin society . Journal of Educational Ad - ministration , 4...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ