מנהיגות במדינות מתפתחות

הספרות על מנהיגות חינוכית שסקרנו עד כה מקורה בתרבות של מדינות מערביות , ובמיוחד של זו בארצות הברית . אך , הואיל ומערכות חינוכיות שונות בין מדינה למדינה , ובעיקר בין המדינות המפותחות למדינות המתפתחות , יש מקום לבחון מחדש את הבנתנו אודות ניהול בית הספר במדינות רבות ביבשת אפריקה , אסיה ומדינות " עולם שלישי ” נוספות . ההנחה היא שהקשרים תרבותיים וחברתיים מקומיים משפיעים על מערכת העמדות , הערכים והנורמות של המנהל ו " מגדירות ” , בעצם , מנהיגות חינוכית אידיאלית בכל מדינה ומדינה . למשל , סקר שנערך בקרב מורות באוגנדה גילה כי בין הגורמים המונעים את כניסתן לתפקידי ניהול בית ספר מצויים , לפי תפיסתן של המורות , ועדות קבלה מושחתות והעדר תמיכה בקידומן מצד מנהלים ומפקחים במערכת החינוך המקומית ) . ) Sperandio & Kagoda , 2010 בדומה לכך , חשו מנהלים רבין בצפון קפריסין כי תהליך גיוס המנהלים לעבודה אינו הולם , היות והוא שזור בפוליטיזציה סמויה דרך רשתות חברתיות ולא מבוסס על כישורי המועמד ) Mertkan , 2014 ( מתוך סקירת מחקרים על ניהול בית ספר במדינות מתפתחות ) , ) Oplatka , 2004 b אנו למדים כי חרף השינויים שנ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ