מנהיגות נשית

בעוד שהתיאוריות , המודלים והגישות על מנהיגות נקטו בגישה ניטרלית כלפי המגדר של המנהיג , הרי שכתבים פמיניסטיים קראו תיגר על היסודות ה " גבריים ” בתמונות המנהיגות שהוצעו בספרות . לפי טענתן של הוגות דעות פמיניסטיות , המודלים הללו עוצבו על בסיס עולמם של הגברים , תוך התעלמות מעולמן הייחודי של הנשים . לדידן , עולם זה שונה מעולמם של הגברים , ומכאן יש צורך בהתייחסות ספציפית למנהיגות נשים . ברוח זו , מחקרים רבים עסקו בהבנת הדמיון והשוני במנהיגותם של גברים ונשים בניהול בתי ספר . השאלה המרכזית שעלתה בהם הייתה , האם מנהלות בתי ספר מצליחות מאמצות התנהגות מנהיגותית הדומה לזו של מנהלים מצליחים . ישנם חוקרים הסבורים כי מנהלים ומנהלות שונים בדרך שבה הם מנהלים אנשים ומפעילים את מנהיגותם , אף על פי שההבדלים אינם מולדים אלא תוצאה של תהליכי חברות והתנסויות חיים שונות ) למשל , & Regan . ) Brooks , 1995 ; Shakeshaft , 1989 בין רכיבי השוני מוזכרים מיקומם של היחסים האנושיים ) למשל , דאגה , אמפתיה לזולת ( , התמקדות בהוראה ובלמידה , היחסים עם הקהילה , אינטראקציות יומיומיות , ניהול זמן , שביעות רצון בעבודה , שימוש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ