מאפייני המנהיגים הבולטים במערכת החינוך

אחת התוצאות הבולטות של העיסוק האקדמי במנהיגות וניהול היא ההתעניינות המחקרית הרבה במאפייני המנהיגים יוצאי הדופן בארגון ובמאפייני עמיתיהם האפקטיביים פחות . מחקרים במינהל החינוך הראו ) למשל , Jacobson et al ,. 2006 ( שמנהלי בתי ספר " כוכבים” מתאפיינים בהצבת חזון ברור , ברצון עז לקדם את התלמידים ולהביאם להישגים לימודיים גבוהים , במיומנויות בין – אישיות גבוהות , במחויבות לפיתוח הצוות , בציפיות גבוהות מהמורים , בנטילת סיכונים , בהבנה לתהליכים פוליטיים , בדאגה לצורכי הפרט , בניהול ישיר של הפדגוגיה , וברמות גבוהות של ביטחון וידע מקצועי . מחקרים אחרים הדגישו את סגנונם המתייעץ והאמפתי של המנהלים הכוכבים בבניית תרבות בית ספרית המעודדת למידה מעמיקה וקשרים בונים עם קהילת בית הספר ); Crum , Sherman , & Myran , 2009 . ) Drysdale , Goode , & Gurr , 2009 היכולת של המנהיג החינוכי לבנות יחסים המבוססים על יושר , אמון וכבוד לאחרים נתפסת כדרך מרכזית שבה מנהיגים יכולים למקסם את השפעתם על המונהגים ) . ) Marsh et al ,. 2014 מנהיגים כאלה יודעים את השמות של באי בית הספר , את תחביביהם , ומעודדים את הצוות ליזום יו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ