מנהיגות מבוזרת (Distributed leadership)

סיפורים על מנהיגים מצליחים מספרים סיפור החוזר על עצמו : מנהיג כריזמטי שלוקח על עצמו את ניהולו של בית ספר כושל , מתווה מטרות חדשות ומעורר בכפופים אתגר מחודש . המנהיג מבנה את בית הספר מחדש , מגביר את שביעות הרצון של המורים והתלמידים ומשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים . הבעייתיות בסיפורים אלה היא שמובלעת בתוכם התמקדות באדם אחד , בדרך כלל מנהל בית הספר . ריבוי המשימות שהוטלו על בתי הספר בעשור האחרון , ובעיקר על מנהלי בתי הספר , הובילו לכך שאדם אחד איננו מסוגל עוד למלא אחר כלל הציפיות החברתיות מתפקידו . כתוצאה מכך , נוצר צורך לבזר את תחומי האחריות המנהיגותיים בכל שדרות בית הספר . אבל , בעוד שהמודל המשתף הדגיש את קיומו של מנהיג אחד המשתף את הצוות בקבלת ההחלטות , הרי שמודל המנהיגות המבוזרת מניח , כי כאשר המשימה היא שיפור ההישגים הלימודיים , מורים חייבים להיות מנהיגים האמונים על תחומים רחבים המשפיעים באופן ישיר על הישגי התלמידים . לפיכך , מנהיגים מבוזרים משקיעים מאמץ לפתח כל מורה כמנהיג , קרי , לתכנן , לקחת סיכונים , ליזום , לקחת אחריות על פעולותיהם רעיון המנהיגות המבוזרת זכה להתעניינות רב...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ