מנהיגות משתפת (Participative leadership)

השינויים הרבים שהוצעו למערכות חינוך בעולם המערבי בעשורים האחרונים הובילו לשינויים במטרות בית הספר ובהטלת דרישות חדשות על צוות המורים ומנהליו . מרבית השינויים הללו הם תוצאה של לחצים פוליטיים , חברתיים וכלכליים בחברה , ורבים מניחים כי סוג זה של שינויים רק יגדל ויתעצם בשנים הבאות . הדרישות לאחריותיות בחינוך , במקביל למעבר מעידן תעשייתי לעידן טכנולוגי וגלובלי , לוו בקריאות לאימוצו של מודל משתף על פני המודל ההיררכי . לדעתם של תומכי מודל המנהיגות המשתפת , המנהיגות הרצויה היא כזו שמערבת אחרים בתהליך פתרון הבעיות וניתוחן ואיננה מסתמכת על כישוריה ומיומנויותיה בלבד , בעיקר בשל המורכבות הנובעת מהרפורמות החינוכיות הרבות שהוצעו למערכת החינוך . הוגי דעות קוראים , לפיכך , למנהלי בתי ספר לעבור ממנהיגות בירוקרטית למנהיגות משתפת ודמוקרטית ) . ) Barth , 1990 השיתוף , לתפיסתם של תומכי המודל המשתף , משפר את תהליך קבלת ההחלטות ותורם רבות לשיפור איכות עבודתו של המורה ולתהליכי החינוך המתקיימים בבית הספר , קרי , מבנה סמכות ביזורי ושטוח של הארגון עשוי להשיג תפוקות חינוכיות שאין להשיגן במבנה הבירוקרטי – היררכי ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ