מנהיגות מוסרית לצדק חברתי

העיסוק בממד הנורמטיבי של המנהיגות החינוכית זכה להתייחסות רבה בשני העשורים האחרונים . במאמר שבו סקרתי את התפתחותה של המנהיגות המוסרית לצדק חברתי בתחום מנהל החינוך מצאתי כי מתוך 385 מאמרים שעסקו במנהיגות חינוכית במהלך שנות האלפיים , 81 עסקו במנהיגות מוסרית כולל מנהיגות לצדק חברתי , גזענות , וגיוון תרבותי ) , Oplatka . ) 2013 הכותבים על מנהיגות מוסרית לצדק חברתי מניחים שערכים הם הרכיב הבסיסי ביותר בהתנהגות המנהיג . לדידם , בהיעדרם של קונפליקטים ערכיים , אין בעצם מקום למנהיגות בבית הספר . המוקד של המנהיגות המוסרית הוא בערכים ובאתיקה של המנהיג , כך שהסמכות וההשפעה של המנהיג נובעים , לפי מודל זה , מהמשגות חברתיות של מה נכון ומה טוב ) .. ) Trujillo & Cooper , 2014 ; Walker & Shuangye , 2007 בכך , הוגי הדעות התומכים במודל המוסרי למנהיגות קוראים תיגר על הטענות של תנועת התיאוריה , בה דנו בפרק הראשון , אשר גרסה , כי אין מקום לערכים בחקר התהליכים המינהליים בארגון . רבים מהמחקרים על מנהיגות הושפעו במשך שנים רבות מתורת הניהול המדעי של פרדריך טיילור , מי שנחשב כאבי תורת הניהול המודרנית . כזכור , תורת...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ