מנהיגות פדגוגית (Instructional leadership)

בשנות השמונים נתפסו המנהלים האידיאלים כמנהיגים פדגוגיים המתרכזים בארבעה תחומים ) . ) Murphy , 1990 בראשון , המנהל נדרש להיות אחראי על הגדרת השליחות החינוכית של בית הספר ועל הצבת המטרות הפדגוגיות שלו . המטרות הרצויות הן אלו המדגישות הישגים לימודיים , והמנהלים האפקטיביים הם אלה שמשדרים אותן לקהלים בתוך בית הספר ומחוצה לו . זאת ועוד , על המנהל כמנהיג פדגוגי לוודא כי המורים , ההורים והתלמידים מבינים את המטרות החינוכיות של בית הספר . במחקר על מנהלי בתי ספר אפקטיביים , נמצא כי מנהלים אפקטיביים היו בעלי חזון פדגוגי ברור אודות דרכו החינוכית של בית ספרם ויכלו לנסח חזון זה בבהירות ) . ) Rutherford , 1985 שנית , מנהיגים חינוכיים נדרשו לנהל את " הייצור החינוכי ” , כביטויו של ג ‘ וזף מרפי ) . ) Murphy , 1990 הם נתבקשו לתאם את תוכניות הלימודים , לקדם את איכות ההוראה , לבצע פיקוח ובקרה על התאמת עבודת המורים למטרות הפדגוגיות של בית הספר , לגייס משאבים פדגוגיים התואמים את המטרות הלימודיות של בית הספר , להגן על זמן ההוראה ולעקוב אחר התקדמותם של התלמידים בלימודים . זאת ועוד , חשיבות רבה במודל המנהיגות הפ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ