מנהיגות מעצבת

מודל המנהיגות המעצבת מתמקד במנהיגים בעלי השפעה יוצאת דופן על הארגון , והשימוש בתואר " מעצבת ” מעיד היטב על מהותה . חרף מספרם המועט של מנהיגים מסוג זה , השפעתם רבת משמעות . ברנרד בס ) , ) Bass , 1997 היה מהראשונים שתיארו את מרכיביה של מנהיגות זו . הוא מבחין בין מנהיגות מתגמלת ) transactional ( לבין מנהיגות מעצבת ) . ) transformational המנהיגים מן הסוג הראשון קובעים מה על הכפופים לעשות על מנת להשיג את מטרות הארגון שלהם , ממיינים את הדרישות הללו , מסייעים לכפופים לחוש ביטחון ביכולתם להשיג את המטרות , ומתגמלים אותם בהתאם לביצועים שלהם . לעומת זאת , מנהיגים " מעצבים ” מעודדים את הכפופים לביצועים גבוהים מעבר לציפיות שהגדירו טרם החלו במשימתם . הם עושים זאת באמצעות העלאת המודעות של הכפופים לגבי החשיבות והערך של המטרות הרצויות והדגשת הזיקה שבין הצורך של הכפופים במימוש עצמי לבין מימושן של המטרות הארגוניות . זאת ועוד , מנהיגים אלה , על פי בס , מאופיינים בכריזמה ) היכולת לעורר רגשות חזקים והזדהות עם המנהיג ומטרותיו ( , השראה ) להעביר לאחרים חזון , אתגר והשראה בעבודתם ( , התחשבות באחרים ) תמיכה ועי...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ