גישת ההתניות למנהיגות

הניסיונות לזהות את ההרכב המיטבי של תכונות המנהיג נכשל , ומכאן צמח הרעיון כי התנהגות אפקטיבית של מנהיג תלויה באינטראקציה שבין תכונות המנהיג , התנהגותו , והגורמים בסביבתו . גישת ההתניות מבוססת על הטענה כי לא ניתן להסביר מנהיגות אפקטיבית באמצעות גורם אחד . לפיכך , היא מציעה לשקול את כלל הגורמים בזיקה למצב ובהתאם לכך להציע סגנון מנהיגות המתאים לכל מצב ומצב . בשנות השבעים נוסחו כמה מודלים מרכזיים אשר השפיעו על חקר המנהיגות בשנות השמונים . המודלים הללו עושים שימוש במושגים שבהן דנו התיאוריות הקודמות ) תכונות המנהיגות , מאפייני המצב , התנהגות המנהיג , ואפקטיביות המנהיג ( , והם מניחים כי תכונות המנהיג ומיומנויותיו בשילוב עם מאפייני המצב יוצרים התנהגות אפקטיבית של המנהיג , וכי גורמים מצביים משפיעים בצורה ישירה על האפקטיביות של המנהיג . הם בעצם מצביעים על כך שסוג מסוים של מנהיג עשוי להיות אפקטיבי במצב מסוים אך לא במצב אחר , וכי יש להתאים בין תכונות המנהיג , המצב , והתנהגות מנהיגותית המובילה לתפקוד אפקטיבי . אנו נדון כאן בשלושה מודלים מרכזיים של גישת ההתניות . תיאוריות ההתניות של פידלר פרד פידלר ו...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ