הגישה ההתנהגותית למנהיגות

האכזבה מגישת התכונות ומגישת המצב הובילה להתמקדות בהתנהגות המנהיג ופחות בתכונותיו או במיומנויותיו . החוקרים בחרו למדוד את ההשפעות של התנהגות המנהיג על הפרודוקטיביות ועל שביעות הרצון של הכפופים לו , במקום לנסות ולזהות תכונות הייחודיות למנהיגים או תכונות בסביבת העבודה העשויות להסביר את התנהגותו של המנהיג בארגון . כמה מחקרים קלאסיים חקרו את המנהיגות בזיקה לגישה זו , ביניהם מחקרי איווה ) , ) Iowa מחקרי מדינת אוהיו ) Ohio ( ומחקרי מישיגן . הניסיון הראשון להבין את הקשר בין סגנון המנהיגות לבין מאפיינים קבוצתיים - ניסיון שהושפע רבות מעליית הפשיזם באירופה והחשש כי משטרים טוטליטריים עדיפים על הדמוקרטיים - החל באוניברסיטת איווה בשנות השלושים של המאה העשרים ) . ) Lewin et al ,. 1939 שלושה טיפוסים של מנהיגים נבחנו : המנהיג הסמכותי ) מתן הוראות ישירות , ריכוזיות , הבניה מוחלטת של דרכי השגת המשימה ( , המנהיג הדמוקרטי ) קבלת החלטות משותפת , יידוע הכפופים בכל פעולה , פתיחות לרעיונות של הכפופים ( , והנח – לעשות ) מתן חופש מוחלט לכפופים , התערבות רק בבעיות ( . החוקרים מצאו שהכפופים מעדיפים את הסגנון הדמוק...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ