מה בין ניהול למנהיגות?

אחת החולשות המאפיינות רבות מהגדרות המנהיגות בארגון היא חוסר היכולת להבחין באופן ברור בין מנהיגים לשאינם מנהיגים , ובעיקר בין מנהיגים למנהלים . ואכן , דיון נרחב התקיים לאורך השנים על אודות הדמיון והשוני בין מנהיגות , ניהול ומינהל , דיון שתכליתו לחדד את גבולותיה ומאפייניה של המנהיגות כתופעה ארגונית ייחודית . הוגי דעות מרחבי העולם מסכימים ביניהם כי לניהול ולמנהיגות משמעות שונה . לדידם , המנהיגות נוטה להיות מעצבת , פרו – אקטיבית , פותרת בעיות ערכיות , נוגעת בחזון ובשליחות חינוכית ומתמקדת ביצירת שינוי וחדשנות . היא מצטיירת כיצירתית וככוח המניע אנשים לבצע דברים שהם , בדרך כלל , אינם מבצעים . במציאות היומיומית של בית הספר , המנהיגות החינוכית נתפסת כמי שמעצבת את מטרות בית הספר ופועלת להגשמתן , נוטה לפתח דימויים חדשים ועשויה לשנות את נקודת המבט על בעיה ולהגדירה מחדש , כל זאת ללא חשש לפעול בסביבות לא ודאיות ) ענבר , . ) 2000 בעצם , המנהיג נדרש למחויבות ולראייה מקפת כדי להוביל אנשים בהתאם לחזון שלו . ג ‘ ון קנדי , מרטין לותר קינג , או דוד בן גוריון הצליחו להשפיע על אנשים בהתאם לרעיונות ולשאיפות ש...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ