חקר המנהיגות החינוכית

חקר המנהיגות החינוכית זכה להתעניינות רבה בשדה המינהל החינוכי . תודות למאות מחקרים על מנהיגות חינוכית אנו מחזיקים כיום בכמה תובנות על טבעה של המנהיגות ועל ההבדלים בינה לבין ניהול ומינהל . ברם , חרף הניסיונות להתחקות אחר מופעי המנהיגות והשפעותיה על התהליך החינוכי והמינהלי בבית הספר , הגדרתו של המושג לוט בערפל , הואיל ומנהיגות כמוה כיופי , קשה להגדירה אבל כל אחד חש בה כאשר הוא מצוי במחיצתה . כך , אנו מתוודעים למגוון של הגדרות למושג המנהיגות , כמעט כמספר העוסקים בחקרה , אך חסרות הבחנות ברורות בין מנהיגות לניהול , בין מנהיגים לאלה שאינם כאלה , כפי שיוצג בהמשך פרק זה . ההגדרות של המושג " מנהיגות ” שונות זו מזו בהתאם לנקודת המבט של מנסחי ההגדרות . כאשר הוגי דעות מנסים לייחד את תופעת המנהיגות מתופעות אחרות ולעמוד על מהותה , הם לרוב מתייחסים לשלושה רכיבים : אנשים , תהליכים ומערכות . המשקל המיוחס לכל רכיב בהגדרה משפיע על תפיסת המנהיגות המוצעת בה . למשל , כאשר הדגש הוא באנשים , מוגדרת המנהיגות כתכונות או כהתנהגות . לעומת זאת , כאשר הדגש הוא על התהליך ההתמקדות היא בהיענות למנהיגות ובדרכי הנעת המונ...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ