פרק עשירי מנהיגות חינוכית

בשנים האחרונות אנו עדים להתעניינות רחבת היקף בתופעת המנהיגות החינוכית מצד חוקרים בתחום מינהל החינוך , אשר אימצו ואף פיתחו , מודלים נורמטיביים שונים העוסקים במנהיגות , דרכיה והשפעותיה על בית הספר . בהתבסס על מחקר רב שנים על המנהיגות בארגונים תעשייתיים וארגוני שירות , שאותו נסקור בקצרה בפרק זה , הספרות על מנהיגות חינוכית פורשת נקודות מבט רבות : פוליטית , תרבותית , מעצבת , מוסרית , פדגוגית , משתפת ומבוזרת . כל אחת מהן מנסה להציג את הטיפוס האידיאלי של המנהיגות ואת היחסים האפקטיביים בינה לבין הארגון החינוכי מתוך הפרספקטיבה האידיאולוגית הייחודית לה . בפרק זה ניחשף למודלים הקלאסיים של מנהיגות , שפותחו על ידי הוגי דעות מתחום המינהל הכללי , כגישת התכונות , גישת המצב , גישת ההתנהגות , גישת ההתניות ומודל המנהיגות המעצבת , ולתרומתה של כל גישה להבנת תפקידו של המנהיג החינוכי . לאחר מכן , נדון בגישות תיאורטיות שהתמקדו במנהיגות החינוכית , כגישת המנהיגות המוסרית , המנהיגות המשתפת , המנהיגות הפדגוגית והמנהיגות המבוזרת . נחתום את הדיון בהתחקות אחר מאפייני מנהיגים חינוכיים אפקטיביים , מנהיגות נשית והמשגות...  אל הספר
פרדס הוצאה לאור בע"מ